Thay đổi mô hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn

Cập nhật: 5/21/2019 - Lượt xem: 481
Dự án được đồng triển khai bởi Đại học Copenhagen (Đan Mạch), Viện Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI). 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng đại diện ILRI khu vực Đông và Đông Nam Á cho biết, dự án sẽ được triển khai tại Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ 1/2/2018 đến 31/1/2020. Mục tiêu của dự án nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sức khoẻ thú y và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại chăn nuôi lợn ở Bắc Ninh; Rà soát các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh; Thiết lập chất lượng và số lượng thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi lợn. 
 

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực của địa phương trong giám sát sử dụng kháng sinh, tỷ lệ kháng thuốc và dư lượng kháng sinh ở lợn và sản phẩm thịt lợn; tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông để thúc đẩy sức khoẻ động vật, giảm việc sử dụng kháng sinh và giảm sự lan rộng kháng kháng sinh và tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi lợn. 

Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sức khoẻ vật nuôi và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại nuôi lợn, để từ đó tạo điều kiện thiết lập cách sử dụng thuốc kháng sinh một cách cẩn trọng và khoa học. 

Nghiên cứu của Dự án sẽ được điều phối bởi Giáo sư Anders Dalsgaard (Đại học Copenhagen). Giáo sư Anders Dalsgaard cho biết: "Phương pháp tiếp cận nghiên cứu của Dự án mới ở chỗ nó tập trung nghiên cứu dẫn đến các giải pháp và thay đổi mô hình sử dụng thuốc kháng sinh và giảm nhẹ kháng sinh, trong khi đó các phương pháp nghiên cứu truyền thống chỉ tập trung vào giám sát việc sử dụng kháng sinh và tính kháng thuốc". 

Dự án hợp tác nghiên cứu VIDAPIG được Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ thông qua Cơ chế Hợp tác Chiến lược và phù hợp với "Hợp tác ngành Chiến lược về An toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn" giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch./.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia