Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung phải cách khu dân cư tối thiểu 500m

Cập nhật: 5/21/2019 - Lượt xem: 993
Theo Quyết định, việc giết mổ gia súc, gia cầm để kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường. Địa điểm cơ sở giết mổ tập trung phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đặc biệt, phải cách biệt với khu dân cư, xa các trại chăn nuôi và các nguồn gây ô nhiễm; khoảng cách từ cơ sở giết mổ đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính tối thiểu 500m; cách trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm tối thiểu 1.000m.
 

Khu sản xuất trong cơ sở giết mổ tập trung phải được thiết kế tách biệt với khu hành chính; có nguồn cung cấp điện, nước ổn định; hệ thống xử lý chất thải (gồm chất thải rắn, chất thải lỏng) phù hợp với quy mô giết mổ.
 
Cũng theo Quyết định, đối với những nơi chưa có cơ sở giết mổ tập trung thì có thể thực hiện tại những điểm giết mổ nhỏ lẻ tạm thời do UBND cấp xã quy định, cho phép hoạt động và đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Địa điểm giết mổ phải được tách biệt với nguồn độc hại, nguồn gây ô nhiễm. Khu vực giết mổ phải tách biệt với khu vực phụ trợ; nguồn nước, trang thiết bị phục vụ việc giết mổ, chứa đựng và vận chuyển gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm phải phù hợp, bảo đảm an toàn thực phẩm.
 
Trước khi đưa vào giết mổ, gia súc, gia cầm phải đảm bảo không bị dịch bệnh; đồng thời, có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (đối với gia súc, gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh, thành phố khác) hoặc giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ của thú y cơ sở (đối với gia súc, gia cầm có nguồn gốc trong tỉnh). Gia súc, gia cầm phải đảm bảo đủ thời gian dừng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được đưa đến cơ sở giết mổ (tối thiểu 06 giờ) trước khi giết mổ.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia