Gói CV4

Cập nhật: 8/3/2018 - Lượt xem: 201
Gói công việc 4: Các can thiệp hiệu quả để cải thiện việc quản lý sức khoẻ lợn
 
Trong gói công việc (CV) 4, dự án VIDA-PIG sẽ giúp thiết kế và thử nghiệm cải tiến các chiến lược can thiệp để giảm sự phụ thuộc và sử dụng kháng sinh của người chăn nuôi trong quản lý bệnh dịch ở vật nuôi. Các chiến lược can thiệp mới sẽ được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan của Việt Nam. Để tác động có hiệu quả đến các hành vi quan trọng thông qua việc phổ biến thông tin có liên quan, gói công việc này sẽ xác định, sửa đổi và tăng cường sự tương tác giữa các bên liên quan và các kênh truyền thông hiện tại. 
 
Các mục tiêu và sản phẩm hữu hình
 
4.1: Báo cáo kết quả phỏng vấn với đại diện từ các cơ quan liên quan của chính phủ (ví dụ như các bên liên quan của chương trình SSC), các viện nghiên cứu, mạng lưới hợp tác và các bên liên quan đến khu vực tư nhân (bao gồm các công ty Đan Mạch), để xác định và nghiên cứu các thông điệp chính, qui định và hướng dẫn truyền đạt hiệu quả đến các nhà hoạch định chính sách, người tiêu dùng, nông dân, thú y viên và các nhóm liên quan khác trong khuôn khổ “Kế hoạch hành động Quốc gia”.
 
4.2: Báo cáo kết quả phỏng vấn với đại diện của Mạng lưới Một sức khỏe Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Bộ Y tế Việt Nam (MoH), Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và các chuyên gia truyền thông địa phương để xác định và nghiên cứu các chiến lược, động lực khuyến khích và các phương pháp hay nhất để thay đổi hành vi thông qua việc truyền tải thông tin khoa học cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý, người tiêu dùng, nông dân, bác sỹ thú y và các nhóm liên quan khác
 
4.3: Thiết kế kế hoạch can thiệp phổ biến và tuyên truyền dựa trên thực hành tốt nhất của địa phương và sử dụng các kênh truyền thông địa phương và các đối tác. Xác định các dấu hiệu cụ thể, có thể đo lường, tham vọng, thực tế và ràng buộc về thời gian (SMART) có thể được sử dụng để thử nghiệm về hiệu quả của kế hoạch này.
 
4.4: Tiến hành một thử nghiệm nhỏ tại một huyện để kiểm tra sơ bộ tính khả thi của kế hoạch can thiệp truyền thông và tuyên truyền.
 
4.5: Làm việc về kế hoạch mở rộng dự án VIDA-PIG ra khỏi giai đoạn thí điểm. Các kế hoạch cần bao gồm lấp đầy các khoảng trống về kiến thức, mở rộng các sản phẩm dự án và khả năng tiếp cận (ví dụ: số huyện/ nông trại mục tiêu và tiếp cận được, số lượng các dấu hiệu kháng kháng sinh được giám sát, số lượng các địa phương được cải thiện năng lực)
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia