Gói CV2

Cập nhật: 8/3/2018 - Lượt xem: 203
Gói công việc 2: Sử dụng thuốc thú y tại hộ chăn nuôi lợn
 
Trong gói công việc (CV) 2, dự án VIDA-PIG sẽ thu thập thông tin về kháng sinh và sử dụng kháng sinh tại các từng hộ chăn nuôi, mức độ các thông tin hiện đang rất khan hiếm. 
 
Dựa trên kinh nghiệm từ chương trình giám sát VetStat Đan Mạch, gói công việc này sẽ cung cấp dữ liệu tốt hơn về sử dụng kháng sinh ở cấp độ trang trại và phân tích mạng lưới nguồn gốc kháng sinh thú y được nông dân sử dụng. Dự án sẽ đánh giá chất lượng của các sản phẩm kháng sinh thông thường và đánh giá việc sử dụng căn cứ vào nhãn hướng dẫn, ví dụ: thời gian dừng thuốc (Phu et al., 2015). 
 
Ở cấp độ trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà cung cấp kháng sinh thương mại, trong gói công việc này, dự án VIDA-PIG sẽ thu thập và phân tích các hoạt động thực tiễn, kiến thức và hành vi của từng chủ hộ, bác sỹ thú y và các bên liên quan khác cũng như tương tác của mỗi cá nhân. Dự án sẽ đánh giá nhận thức và thái độ của họ đối với việc sử dụng kháng sinh, các biện pháp chính sách hiện tại và dự kiến (ví dụ như “Kế hoạch Hành động Quốc gia”) và xác định các yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến những nhận thức này. Dự án cũng sẽ xác định các con đường tiềm năng để cải thiện sức khoẻ động vật và giảm sử dụng kháng sinh.
 
Mục tiêu và các sản phẩm hữu hình:
 
2.1: Mô tả về nguồn gốc và mạng lưới phân phối thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trên toàn quốc.
 
2.2: Mô tả các thực hành hiện tại liên quan đến sử dụng các nhóm kháng sinh, hormone và các hợp chất khác trong việc kiểm soát bệnh của vật nuôi.
 
2.3: Mô tả các thực hành hiện tại liên quan đến thông tin và hướng dẫn sử dụng cung cấp bởi các nhà máy thức ăn chăn nuôi, bác sĩ thú y và các bên liên quan về sử dụng kháng sinh, kháng sinh kích thích tăng trưởng và các chất bổ sung khác trong thức ăn chăn nuôi công nghiệp.
 
2.4: Phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội, tâm lý, truyền thông và các yếu tố liên quan khác trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc sử dụng kháng sinh đối với nông dân, bác sỹ thú y và các bên liên quan khác.
 
2.5: Đánh giá tất cả các tài liệu hướng dẫn của chính phủ và các công ty tư nhân liên quan ở cấp tỉnh và cấp trung ương.
 
2.6: Phân tích các thành phần hoạt tính của các sản phẩm kháng sinh chính bằng phương pháp HPLC (tại Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản- NAFIQAD hoặc Chi cục Thú y - DAH) 
 
2.7: Ước tính (bằng phương pháp ngoại suy số liệu đã có) liều lượng hàng ngày ở vật nuôi (AAD) trên 100 con vật/ngày của hợp chất kháng sinh hoạt tính
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia