Gói CV1

Cập nhật: 8/3/2018 - Lượt xem: 217
Gói công việc 1: Thực hành quản lý sức khoẻ đàn lợn
 
Tại gói công việc (CV) 1, dự án VIDA-PIG sẽ xác định và phân tích tất cả các yếu tố liên quan đến việc thúc đẩy hoặc ảnh hưởng tới tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn ở lợn và áp dụng một số chiến lược trọng điểm nhằm khống chế bệnh truyền nhiễm, ví dụ như mức độ toàn sinh học trong chăn nuôi, sử dụng và quản lý vắc xin. Gói công việc này cũng sẽ phác họa được các nguồn thông tin có liên quan và quá trình ra quyết định cũng như thái độ của người chăn nuôi lợn và bác sỹ thú y và nhận thức từ nhiều nguồn thông tin khác. 
 
Mục tiêu và các sản phẩm hữu hình:
 
1.1: Mô tả các bệnh chính ở lợn và mầm bệnh trên cơ sở thông tin từ các tài liệu khoa học quốc tế, dữ liệu thanh tra thịt lợn, từ quan sát tại hộ, và từ phỏng vấn nông dân, bác sĩ thú y và các bên liên quan.
 
1.2: Mô tả và phân tích sâu về nhận thức và thực hành liên quan đến an toàn sinh học và quản lý sức khỏe đàn lợn của nông dân, bác sỹ thú y, và các bên liên quan khác.
 
1.3: Đánh giá hệ thống kiến thức của nông dân và bác sỹ thú y liên quan đến các bệnh chính ở lợn và chẩn đoán thông qua quan sát người tham gia, buổi phỏng vấn và các nhóm tập trung.
 
1.4: Đánh giá các quy định hiện có và các hướng dẫn về an toàn sinh học và quản lý sức khoẻ lợn được cung cấp bởi chính phủ và các công ty tư nhân, và xác định các bước cải tiến tiềm năng.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia