Mục tiêu của dự án

Cập nhật: 8/30/2018 - Lượt xem: 179
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sức khoẻ thú y và sử dụng thuốc thú y tại các trang trại chăn nuôi lợn ở tỉnh Bắc Ninh;
 
Xem xét các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh;
 
Đánh giá các quy mô và mạng lưới theo ngữ cảnh tác động đến quản lý sức khoẻ lợn và sử dụng kháng sinh;
 
Thiết lập về chất lượng và số lượng các thuốc kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi lợn;
 
 Tăng cường năng lực của địa phương trong giám sát sử dụng kháng sinh, tỷ lệ kháng kháng sinh và dư lượng kháng sinh ở lợn và sản phẩm thịt lợn; 
 
 Tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông nhằm nâng cao sức khoẻ động vật, giảm việc sử dụng kháng sinh và giảm sự lây lan kháng kháng sinh và tồn dư liên quan đến chăn nuôi lợn.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia