Hội thảo chia sẻ kiến thức xác định các ưu tiên phát triển năng lực an toàn thực phẩm tại Việt Nam

Cập nhật: 6/27/2019 - Lượt xem: 724
Hội thảo chia sẻ kiến thức về quản lý an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức đã xác định nhu cầu phát triển năng lực trong quản lý an toàn thực phẩm và các định hướng đầu tư trước khi thông báo cho Trung tâm học bổng Danida (DFC) và chính phủ.

Được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 tại văn phòng Bộ NN & PTNT, hội thảo đã quy tụ 50 người tham gia từ các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp và Thương mại; Đại sứ quán Đan Mạch; Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI); các tổ chức nghiên cứu; học viên và cựu sinh viên Việt Nam đã tham gia các khóa đào tạo an toàn thực phẩm tại DFC.

Các thành viên tham gia thảo luận về các vấn đề an toàn thực phẩm quan trọng trong nước. Hội nghị đã xác định các nhu cầu chính để phát triển năng lực liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam bao gồm:
• cải thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp bằng cách phát triển năng lực của các bên liên quan;
• phát triển và cải thiện năng lực đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm của / giữa các bên liên quan; và
• tăng cường năng lực truyền thông rủi ro của nhân viên nhà nước và các cơ quan truyền thông.

Các thành viên tham gia cũng xem xét cách các cựu sinh viên của các khóa đào tạo an toàn thực phẩm DFC có thể đóng góp vào việc thực hiện, quản lý và thực thi các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hội thảo cũng đã xem xét cách giúp kết nối các cựu sinh viên từ các khóa học khác nhau để tác động đến chính sách và cho phép những người tham gia thảo luận về các phương pháp hiệu quả để chia sẻ và áp dụng kiến thức thu được ở Đan Mạch.
Để tận dụng toàn bộ khoản đầu tư hiện có vào năng lực quản lý an toàn thực phẩm, những người tham gia đã đồng ý về các hành động ưu tiên sau:
• Để thiết lập và duy trì một mạng lưới cựu sinh viên DFC quốc tế về an toàn thực phẩm.
• Để thiết lập một nền tảng xã hội trên Facebook hoặc Zalo, một nền tảng xã hội trong nước, sinh viên có thể sử dụng để chia sẻ kiến thức họ có được.
• Để tạo ra các cơ chế huy động sáng tạo để chia sẻ thông tin của cựu sinh viên. Chúng bao gồm tổ chức các hội thảo chia sẻ kiến thức và dịch tài liệu đào tạo sang tiếng Việt để phổ biến rộng hơn.

Hội thảo là một bước quan trọng trong việc xác định nhu cầu năng lực quốc gia trong quản lý an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nó đã thiết lập một nền tảng cho sự hợp tác và hợp tác hơn nữa giữa chính phủ Đan Mạch và Việt Nam.


loading
Viện dinh dưỡng quốc gia