Tổ chức dự án

Cập nhật: 5/21/2019 - Lượt xem: 941
Đội ngũ quản lý của dự án VIDA-PIG sẽ do Giáo sư Anders Dalsgaard, Điều phối viên dự án, Giáo sư Thú y Cộng đồng tại Đại học Copenhagen (UC) chủ trì. Khoa Thú y và Khoa học Động vật của Đại học Copenhagen sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn về sức khoẻ và quản lý lợn, sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh. GS. Dalsgaard đã làm nghiên cứu tại Việt Nam trong hơn 20 năm, trong thời gian đó ông làm việc với Viện Thú y (NIVR) và Viện Dinh Dưỡng (NIN). Ông là giáo sư hướng dẫn chính cho các nghiên cứu tiến sĩ của TS. Sơn và TS. Hương (thông tin thêm phía dưới). Tiến sĩ Britt Tersbøl là một nhà nhân chủng học tại UC và sẽ tham gia vào các nghiên cứu định tính. 
TS. Đặng Thị Thanh Sơn (Viện Thú y- NIVR, Hà Nội) sẽ chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của dự án tại Viện Thú y (National Institute of Veterinary Research - NIVR) và các hoạt động tại địa phương. NIVR là Viện nghiên cứu Thú y hàng đầu trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD). NIVR sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia” và có chuyên môn chính trong quản lý sức khoẻ động vật, bao gồm việc sử dụng kháng sinh và kháng thuốc. TS. Sơn sẽ là một thành viên của ban quản lý dự án.
 
TS. Bùi Thị Mai Hương (Viện Dinh Dưỡng- NIN, Hà Nội) sẽ điều phối các hoạt động của dự án tại Viện Dinh dưỡng (National Institute of Nutrition - NIN) như nghiên cứu định tính. NIN là cơ quan nghiên cứu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm hàng đầu trực thuộc Bộ Y tế (MoH), có nhiệm vụ và năng lực chính trong nghiên cứu an toàn thực phẩm, bao gồm phân tích dư lượng kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh trong thực phẩm. TS. Hương sẽ là một thành viên của ban quản lý dự án.
 
TS. Nguyễn Việt Hùng (Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế- ILRI, Hà Nội) đại diện cho ILRI và sẽ đảm bảo chất lượng các đề cương nghiên cứu và các hoạt động tại thực địa, thu hút các nhà nghiên cứu từ Viện Nhân học học trong các hoạt động nghiên cứu định tính và tạo điều kiện phổ biến các kết quả nghiên cứu. ILRI là một viện nghiên cứu chăn nuôi gia súc quốc tế CGIAR và hoạt động về các khía cạnh an toàn thực phẩm bằng phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe”.
 
TS. Hansen là Giám đốc Ngành sản xuất lợn của Đan Mạch tại SEGES, một đối tác khu vực tư nhân có trụ sở tại Đan Mạch, trực thuộc Hội đồng Nông nghiệp & Thực phẩm Đan Mạch. SEGES đang xây dựng các cầu nối giữa nghiên cứu và chăn nuôi lợn ở Đan Mạch và quốc tế. SEGES cũng có nghiên cứu sâu về sản xuất lợn và sẽ chịu trách nhiệm thiết lập liên lạc và phổ biến kết quả nghiên cứu cho các công ty Đan Mạch quan tâm đến sản xuất lợn ở Việt Nam. Nhóm quản lý dự án sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tháng bằng phần mềm internet AdobeConnect và Skype.
 
Ban cố vấn sẽ được thành lập với các thành viên từ NIVR, NIN, các cán bộ chủ chốt của Bộ NN & PTNT (ví dụ như Cục Thú y - DAH), Đại sứ quán Đại sứ quán Đan Mạch và một đại diện của Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch (DFVA). Các cuộc họp Ban cố vấn sẽ được tổ chức một năm hai lần tại Hà Nội để thảo luận về các hoạt động khác nhau của dự án. Giáo sư Dalsgaard cũng sẽ có các cuộc họp riêng biệt với DFVA tại Đan Mạch. 
 
Đội ngũ quản lý dự án và Ban cố vấn sẽ phối hợp và khởi xướng các hợp tác có liên quan với các sáng kiến quốc gia và quốc tế bao gồm các kế hoạch được hỗ trợ bởi NAP/MARD, US-AID, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, FAO và WHO thuộc Liên Hiệp (UN). Trong ba tháng đầu của dự án, kế hoạch hoạt động sẽ được xem xét và sửa đổi và được sử dụng làm cơ sở cho việc hoàn thiện khung các hoạt động của dự án.
loading
Viện dinh dưỡng quốc gia